VÄLKOMMEN TILL A&L KOMMUNIKATION!

Vi är ett företag som erbjuder konsulttjänster inom kommunikation, marknadsföring och PR.
Vi vänder oss till företag och organisationer som har behov av kommunikations- och marknadsföringsstöd. Oavsett om det gäller strategisk planering eller praktiskt genomförande.

VAD VI GÖR

Strategisk

Rådgivning

PR & Media

Affärs-

kommunikation

Krishantering

Projektledning

HUR SER ERT BEHOV UT?

Er organisation kanske står inför en förändring och ni behöver stöd i hur ni når fram till era intressenter för att uppnå önskat resultat. Ni vill sälja mer, göra en presentation av ert företag, nå ut på marknaden med en ny tjänst eller produkt, kanske vara med på en mässa eller skicka ut ett pressmeddelande? Kanske behöver ni rådgivning kring hur organisationen kan förebygga eller hantera en kris?

Ta kontakt

VÅRT TEAM

A&L Kommunikation AB är ett företag inom PR och kommunikation som drivs av Anna Carlson och Lisa Öhberg. Vi har tillsammans över 35 års arbetslivserfarenhet och samlad kompetens inom affärskommunikation, strategisk marknadsföring, PR- & medierelaterad information, internkommunikation och krishantering.

VÅRA KUNDER

Karolinska Universitetssjukhuset – ett av Europas största universitetssjukhus

I samarbete med Karolinska har A&L hjälpt till i ett flertal kommunikationsprojekt.

 • Kommunikationsstöd inom Karolinska Universitetssjukhusets HR-funktion
  Uppdraget omfattade planering och genomförande av övergripande kommunikationsinsatser för att stötta Karolinskas HR-funktion i samband med pågående organisationsförändring.
 • Framtagande av kommunikationsmaterial inför Karolinskas flytt till den nya sjukhusbyggnaden i Solna
  Projektledning och produktion  av marknadsförings- och informationsmaterial (fysiskt och digitalt). I uppdraget ingick att ta fram en övergripande plan för arbetet fram till mål samt att samordna projektet med Karolinskas externa kommunikationsbyrå och interna enheter.
 • Framtagande av kommunikationsmaterial inför Karolinskas flytt till den nya sjukhusbyggnaden i Solna
  Projektledning av medarbetardagen ”Karolinadagen”. Under Karolindagen delas priser ut till medarbetare som gjort förtjänstfulla insatser under året.
 • Interimsuppdrag på Karolinskas presstjänst
  Bemanning av Karolinskas presstjänst/presstelefon under en specifik period.

DoubleCheck – en ledande rådgivare på den offentliga marknaden.

I samarbete med DoubleCheck har A&L hjälpt till i ett flertal kommunikationsprojekt.

 • Företagsövergripande kommunikationsplan innehållande målgruppsanalys, erbjudande, konkurrenssituation, budskap etc. samt rekommendationer framåt.
 • PR-rådgivning och stöd i samband med DoubleChecks årliga rapport kring den offentliga marknadens storlek och beskaffenhet.
 • Projektledning för kampanjen ”80 miljarder” inför Almedalen 2015 med målsättningen att skapa debatt kring sunda offentliga affärer. 80 miljarder bestod av en kampanjsajt, sociala medier, PR-insatser etc.
 • Löpande möten och rådgivning kring kommunikationsplanering.

Rg19 – erfaren uppstickare på den nordiska IT-marknaden

I samarbete med Rg19 har A&L hjälpt till i ett flertal kommunikationsprojekt.

 • Kommunikationsstöd (intern och extern information) i samband med tre företagsförvärv.
 • Företagsövergripande kommunikationsplan innehållande, målgruppsanalys, erbjudande, budskap och rekommendationer framåt.
 • Workshop med nyckelpersoner inom Rg19 för diskussion och strategier kring företagets erbjudande.
 • Löpande möten och rådgivning kring kommunikationsplanering.

FRISQ – en innovatör inom eHälsa

I samarbete med FRISQ har A&L hjälpt till i ett flertal kommunikationsprojekt.

 • Projektledning, verksamhetsutveckling och kommunikation inför och i samband med lansering av den digitala plattformen FRISQ (en lösning där patienten ges ökad möjlighet till att medverka i sin egen vård genom att hen är bärare av sin hälso- och sjukvårdsrelaterade information).
 • FRISQ arbetar med att ge individer och deras anhöriga bättre verktyg och ökad hälso- och sjukvårdsinformation så att man kan ta kontroll över sin hälsa.

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande! Vi hör av oss inom kort.
Det uppstod ett fel medan formuläret publicerades.